Kontakt

SLOVPLAST Myjava, a.s.
Dolná 1096/15
907 16 Myjava
Slovensko

Ústredie / poštová adresa spoločnosti

SLOVPLAST Myjava, a.s.
Dolná 1096/15
907 16 Myjava
Slovenská republika

Sekretariát

info@slovplastmyjava.sk
+421 34 69 49 213

Fakturačné údaje

IČO: 44 322 321
DIČ: SK2022662719

Napíšte nám

ÚSEK GENERÁLNEHO RIADITEĽA

Generálny riaditeľ Radovan Pobočík pobocik@slovplastmyjava.sk
Vedúca úseku GR Lenka Čajková +421 948 024 224 cajkova@slovplastmyjava.sk

Ekonomický úsek

Ekonomický riaditeľ Ing. Peter Šlahor +421 907 753 394 slahor@slovplastmyjava.sk
Vedúca účtovníctva Ing. Anna Miháliková +421 917 911 541 mihalikova@slovplastmyjava.sk
Účtovníčka Gabriela Pastieriková +421 918 484 259 pastierikova@slovplastmyjava.sk

TECHNICKÉ ODDELENIE

Technický riaditeľ Milan Boor +421 918 594 468 mboor@slovplastmyjava.sk

VÝROBNÝ ÚSEK

Vedúci výroby Ján Tomka +421 910 856 306 tomka@slovplastmyjava.sk

ODDELENIE KVALITY

Vedúci kvality Ing. Vladimír Schwarz +421 948 224 794 schwarz@slovplastmyjava.sk

OBCHODNÉ ODDELENIE

Objednávky +421/(0)34/6949224
+421/(0)34/6949204
predaj@slovplastmyjava.sk
Obchodný riaditeľ Ing. Viera Čuvalová Janigová +421 905 631 176 cuvalova@slovplastmyjava.sk
Obchodný zástupca - zákazková výroba Jozef Bartoš +421 905 416 082 bartos@slovplastmyjava.sk
Obchodný zástupca SR Roman Šíp +421 948 039 408 sip@slovplastmyjava.sk
Obchodný zástupca ČR Večeřová Hana +420 602 301 491 vecerova@slovplastmyjava.sk
Obchodný zástupca ČR Duga Dušan +421 910 856 234 dusan_duga@slovarm.sk
Referent predaja a nákupu Jana Mockovčiaková +421 917 851 125 mockovciakova@slovplastmyjava.sk
Referent predaja Bc. Andrea Dobiašová +421 908 723 764 dobiasova@slovplastmyjava.sk
Podpora predaja a servisu Milan Pekník +421 905 704 384 peknik@slovplastmyjava.sk
Marketing Marián Mochovčiak mochovciak@slovplastmyjava.sk

Nákupné oddelenie

Referent nákupu Mgr. Alena Lajdová +421 910 819 924 lajdova@slovplastmyjava.sk
Manažér nákupu Darek Stohr +421 910 856 100 stohr@slovplastmyjava.sk

Obchodné zastúpenia - SK

Bánovce nad Bebravou

UNIMAT Trenčianska 1510, 957 01 Bánovce nad Bebravou +421 38 530 08 34, +421 38 530 08 34 unimatbn@unimat.sk

Banská Bystrica

KVIP Zvolenská cesta 17, 974 05 Banská Bystrica +421 48 41 98 963, +421 48 41 98 964 banskabystrica@kvip.sk
SAMTEK Kremnička 7, 974 05 Banská Bystrica +421 918 665 528 samtekbb@samtek.sk
TOVA Internátna 24, 974 01 Banská Bystrica +421 915 764 024, +421 48 326 07 19 bbystrica@tovaeu.sk
UNIMAT Ulica 9. mája 4, 974 01 Banská Bystrica +421 48 415 51 97, +421 48 415 51 97 unimatbb@unimat.sk

Bratislava

KINEKUS Fedinova 14, 851 01 Bratislava +421 34 621 24 50, +421 34 654 11 99 ing.valasek@stonline.sk
KVIP Púchovská 16, 831 06 Bratislava +421 2 492 08 642, +421 2 492 08 630 bratislava@kvip.sk
KVIP Vajnorská 89, 831 04 Bratislava +421 911 037 453 bratislava2@kvip.sk
URITEST Lieskovská cesta 1, 821 06 Bratislava +421 2 4025 5800 ba1_info@hobbi.sk

Dunajská Streda

BALMARKT Kračanská 30, Dunajská Streda +421 948 805 099 dunajskastreda@balmarkt.sk
URITEST Galantská cesta 19, 929 01 Dunajská Streda +421 31 590 30 30 ds_hlavneinfo@hobbi.sk

Galanta

KVIP 29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta +421 911 025 215 galanta@kvip.sk

Giraltovce

MIRAD Družstevná 338/1, Giraltovce +421 903 101 510 elkojur@stonline.sk

Komárno

BALMARKT Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno +421 948 388 557 komarno@balmarkt.sk

Košice

KINEKUS Južná trieda 66, 040 01 Košice +421 52 20 222 02, +421 52 20 222 02 info.pp@kinekus.sk
KVIP Južná trieda 74, 040 01 Košice +421 55 72 91 051, +421 55 72 91 052 kosice@kvip.sk

Kysucké Nové Mesto

SAMTEK Kukučínova 2540, 024 01 Kysucké Nové Mesto +421 41 4000 494, +421 41 4000 475 samtekknm@samtek.sk

Levice

KVIP Ku Bratke 11, 934 05 Levice +421 911 025 217 levice@kvip.sk
URITEST Turecký rad 6, 934 01 Levice +421 36 635 20 81 lv_hlavneinfo@hobbi.sk

Liptovský Mikuláš

KVIP 1. mája 4312, 031 04 Liptovský Mikuláš +421 911 025 227 liptovskymikulas@kvip.sk

Malacky

URITEST Brezová ulica 2, 901 01 Malacky +421 34 796 7100 ma_hlavneinfo@hobbi.sk

Martin

KINEKUS Jilemnického 8851, 036 01 Martin +421 41 777 77 79, +421 41 777 77 78 za@kinekus.sk

Myjava

ING.Valášek Hodžova 261/1, 907 01 Myjava +421 34 621 24 50, +421 34 654 11 99 ing.valasek@stonline.sk
SAMTEK Dolná 1256/7, 907 01 Myjava +421 34 654 09 61-2, +421 34 622 88 88 samtek@samtek.sk
TEMACOM Nádražná 7, 907 01 Myjava +421 34 654 06 51, +421 34 621 51 59 temacom@stonline.sk
TOVA Tehelná 21, 907 01 Myjava +421 34 621 44 42, +421 34 621 44 42 myjava@tovaeu.sk

Nitra

KVIP Mostná 13, 949 01 Nitra +421 37 77 29 447, +421 37 77 29 448 nitra@kvip.sk
UNIMAT Levická 5, 949 01 Nitra +421 37 653 69 72, +421 37 653 69 72 unimatnr@unimat.sk

Nové Zámky

BALMARKT Považská 18, Nové Zámky +421 948 559 448 novezamky@balmarkt.sk
URITEST Nábrežná 50, 940 01 Nové Zámky +421 35 691 13 40 nz_hlavneinfo@hobbi.sk

Piešťany

AQUACENTRUM Žilinská 49, 921 01 Piešťany +421 33 794 41 11, +421 33 79 44 444 aquacentrum@aquacentrum.sk
KVIP Vrbovská cesta 123, 921 01 Piešťany +421 911 106 304 piestany@kvip.sk

Poprad

KINEKUS Dlhé Hony 4587/1, 058 01 Poprad +421 44 435 39 10, +421 44 435 39 10 rk@kinekus.sk
MIRAD Hraničná 5300, 058 01 Poprad +421 915 791 760 michal.kanuk@mirad.sk

Považská Bystrica

UNIMAT SNP 1425, 017 01 Považská Bystrica +421 42 426 14 64, +421 42 432 98 87 unimatpb@unimat.sk

Prešov

KVIP Bardejovská 27, 080 06 Prešov +421 911 713 555 presov@kvip.sk
MIRAD Bardejovská 23, 080 06 Prešov +421 51 776 47 20 predajna@mirad.sk
SA-PEhAES Metodova 20, 080 01 Prešov +421 51 772 33 76, +421 51 773 34 68 sapehaes@pobox.sk

Prievidza

KINEKUS Nábrežná 11, 971 01 Prievidza +421 32 640 12 96, +421 32 640 12 96 tn@kinekus.sk
UNIMAT J. I. Bajzu 11, 971 01 Prievidza +421 46 541 12 46, +421 46 541 60 51 unimat@unimat.sk

Púchov

KINEKUS Okružná 1746/74, 020 01 Púchov +421 907 999 225 info.pd@kinekus.sk

Ružomberok

KINEKUS Bystrická cesta 2159, 034 01 Ružomberok +421 907 999 223 info.mt@kinekus.sk
KVIP Bystrická cesta 45, 034 01 Ružomberok +421 911 025 225 ružomberok@kvip.sk
URITEST Zarevúca 5051, 034 01 Ružomberok +421 44 523 10 11 rk_hlavneinfo@hobbi.sk

Senec

KVIP Diaľničná cesta 24, 903 01 Senec +421 2 4920 8600, +421 2 4920 8608 kvip@kvip.sk

Senica

URITEST Obchodná ulica 2877/4, 905 01 Senica +421 34 694 1330 se_hlavneinfo@hobbi.sk

Spišská Nová Ves

SAMTEK Radlinského 20/D, 052 01 Spišská Nová Ves +421 53 449 3113, +421 53 449 3113 samteksnv@samtek.sk
UNIMAT Ulica Obrancov mieru 12, 052 01 Spišská Nová Ves +421 53 442 87 46, +421 53 442 87 46 unimatsnv@unimat.sk

Studenec

PLASTECO Studenec 386, 512 33 Studenec +420 481 595 386, +420 481 595 385 plasteko@plasteko.cz

Trenčín

KINEKUS Belá 7575, 911 01 Trenčín +421 2 638 11 447, +421 2 638 11 447 ba@kinekus.sk
KVIP Ľudovíta Stárka 16, 911 05 Trenčín +421 911 793 062 trencin@kvip.sk

Trnava

KVIP Pri Kalvárii 12, 917 01 Trnava +421 911 025 219 trnava@kvip.sk
NEKA TRADE Pri Kalvárii 5, 917 01 Trnava +421 33 55 11 574 neka@neka.sk

Turá Lúka

KVIP Turá Lúka 240, 907 03 Myjava-Turá Lúka +421 34 621 6090, +421 34 654 1139 turaluka@kvip.sk

Veľký Meder

SAMTEK Železničná 39, 932 01 Veľký Meder +421 31 555 3449, +421 31 555 3449 samtekvm@samtek.sk

Žiar nad Hronom

KVIP Priemyselná 2, 965 01 Žiar Nad Hronom +421 911 037 451 ziarnadhronom@kvip.sk
UNIMAT Priemyselná ulica 12, 965 01 Žiar Nad Hronom +421 45 673 21 25, +421 45 673 21 25 unimatzh@unimat.sk

Žilina

KINEKUS Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina +421 42 471 03 03 info.pu@kinekus.sk
KINEKUS Kamenná 4, 010 08 Žilina +421 41 555 55 10, +421 41 500 50 45 vo@kinekus.sk
KVIP Štrková 4, 010 09 Žilina +421 41 70 03 138, +421 41 70 03 139 zilina@kvip.sk

Obchodné zastúpenia - ČR

Česká Třebová

MARO Ústecká 108, 560 02 Česká Třebová +420 777 466 553 maroct@maro.cz

Český Těšín

GAMA plus Smetanova 1908/90, 737 01 Český Těšín +420 558 711 023, +420 558 711 023 posta@gamaplus.cz

Chrudim

INSTAL Obce Ležáků 770, 537 01 Chrudim +420 469 638 815, +420 469 637 641 chrudim@instal.cz

Domažlice

TEMACOM Trading Masarykova 385, 344 01 Domažlice +420 379 725 941, +420 379 725 942 domazlice@temacom.cz

HRADEC KRÁLOVÉ

MARO Stavební 999, 503 41 Hradec Králové +420 777 311 507, +420 495 407 028 marohk@maro.cz
TRIKER Hořická 1/1640, 500 02 Hradec Králové +420 495 512 653, +420 495 512 653 horicka@triker.cz
TRIKER-CENTRÁLA Pražská 45, 500 04 Hradec Králové +420 495 532 199, +420 495 532 199 prazska@triker.cz

Jičín

MARO Hradecká ulice 983, 506 01 Jičín +420 493 523 678, +420 493 523 681 marojic@maro.cz

Klatovy

TEMACOM Trading Františka Šumavského 831, 339 01 Klatovy +420 376 314 646, +420 376 314 645 klatovy@temacom.cz

Kolín

MARO Třídvorská, 280 02 Kolín +420 777 311 509, +420 321 716 664 maroko@maro.cz

Liberec

AGRAL PLAST spol. s r.o. Chrastavská 46, 460 01 Liberec +420 739 452 064 agralplast@agralplast.cz
MARO Rychtářská 10, 460 14 Liberec +420 482 713 790, +420 482 713 793 marolib@maro.cz

Lipov

GAMA plus-CENTRÁLA Lipov 261, 696 72 Lipov +420 518 338 179, +420 518 338 127 gama@gamaplus.cz
GAMANOVA Areál ZD Louka, 696 76 Lipov +420 733 761 454, +420 226 013 225 obchod@gamanova.cz

Náchod

INSTAL V Náměrkách 104, 547 01 Náchod Bražec +420 491 424 983, +420 491 424 233 nachod@instal.cz

Ostrava

GAMANOVA Ostrava +420 730 511 980 majdlen@gamanova.cz

Pardubice

INSTAL V Ráji 575, 530 02 Pardubice +420 606 762 303, +420 466 310 244 dagmar.kaplanova@instal.cz
INSTAL-CENTRÁLA Průmyslová 710, 533 01 Pardubice +420 466 304 818, +420 466 330 314 dana.svobodova@instal.cz
MARO-CENTRÁLA Chrudimská 2811, 530 02 Pardubice +420 777 311 500, +420 466 310 003 maro@maro.cz

PLZEŇ

TEMACOM Trading-CENTRÁLA Poděbradova 31, 301 00 Plzeň +420 377 464 290, +420 377 464 564 obchod@temacom.cz

Praha

INSTAL U Stavoservisu 1 Malešice, 100 00 Praha +420 601 320 407 praha@instal.cz
JOSEF JANOUCH Podnikateľská 522, 190 11 Praha +420 773 133 337, +420 602 474 303 obchod@koupelny-radiatory.cz
MARO Poděbradská 26, 190 00 Praha +420 272 706 008, +420 272 706 271 maropha@maro.cz

Rychnov nad Kněžnou

TRIKER Havlíčkova 1361, 516 01 Rychnov nad Kněžnou +420 494 534 137, +420 494 534 137 rychnov@triker.cz

Šumperk

TRIKER Lidická 467/62, 787 01 Šumperk +420 720 974 395, +420 583 224 770 sumperk@triker.cz

Teplice

MARO Řetenická 133, 415 01 Teplice-Újezdeček +420 777 466 570 marotep@maro.cz

Trutnov

MARO Komenského 821, 541 01 Trutnov +420 778 531 307 marotu@maro.cz

Velké Meziříčí

MARO Třebíčská 443, 594 01 Veľké Meziříčí +420 777 466 550 marovm@maro.cz

Veselí nad Moravou

GAMA plus Masarykova 190, 698 01 Veselí nad Moravou +420 518 323 739, +420 518 326 444 veseli@gamaplus.cz

Žďár nad Sázavou

MARO Brňenská 1146, 591 01 Žďár nad Sázavou +420 777 466 549 marozs@maro.cz

Predajné miesta - ČR

ČESKÉ BUDĚJOVICE

PechaSan Milady Horákové 1437/1, 370 05 České Budějovice +420 724 138 409, +420 246 013 159 cb@pechasan.cz

Český Krumlov

Obelisk Praha s.r.o. Domoradice 128, 381 01 Český Krumlov +420 380 712 889 ckrumlov@obelisk-ocentrum.cz

Havlíčkův Brod

PechaSan Havlíčkova 2569, 580 01 Havlíčkúv Brod +420 733 736 715, +420 569 432 054 hb@pechasan.cz

Husinec

Obelisk Praha s.r.o. Sklářská 50, 383 01 Husinec +420 388 331 310 info@fimo-olah.cz

Kralupy nad Vltavou

HECKL Přemyslova 153, 278 01 Kralupy nad Vltavou +420 313 034 352 info@heckl.cz

Městec Králové

M&K stavební servis s.r.o. Palackého 128, 289 03 Městec Králové +420 325 643 422 info@m-k.cz

Olomouc

TZB Stupkova 978 (příjezd z ulice V Hlínkách), 771 00 Olomouc +420 777 567 901 olomouc@g-system.cz

Písek

Obelisk Praha s.r.o. Pražská 286, 397 01 Písek +420 382 264 175 pisek@obelisk-ocentrum.cz

Prachatice

DAVO CZ s.r.o. Vodňanská 923, 383 01 Prachatice +420 388 310 608 davo.pt@seznam.cz

Praha

PechaSan K Žižkovu 9/640, 190 81 Praha +420 266 313 337, +420 266 313 337 praha@pechasan.cz

PROSTĚJOV

TZB Olomoucká 4488/109a, 796 01 Prostějov +420 582 342 680, +420 582 332 944 prostejov@g-system.cz

Rychnov nad Kněžnou

INOB s.r.o. Na Jámách 1472, 516 01 Rychnov nad Kněžnou +420 494 532 897 inobry@inob.cz

Šternberk

SELM MORAVA Olomoucká 203, 785 01 Šternberk +420 585 012 777, +420 585 004 868 selm@selm-morava.cz

Strakonice

PechaSan-CENTRÁLA Písecká 1115, 386 01 Strakonice +420 383 411 511, +420 383 411 512 obchod@pechasan.cz

Tábor

DAVO CZ s.r.o. Budějovická 851, 390 02 Tábor +420 381 254 920 davo-cz@seznam.cz

Třeboň

DAVO CZ s.r.o. Dukelská 66, 379 01 Třeboň +420 722 161 126 davo.cz@email.cz
PechaSan Novohradská 226, 379 01 Třeboň +420 739 531 067 trebon@pechasan.cz

Údlice

Stanislav Mareš Droužkovická 356, 431 41 Údlice +420 602 441 709 prodej@stanislavmares.cz

Úpice

VETIM s.r.o. Zákopanka 765, 542 32 Úpice +420 499 828 445 zdarsky@vetim.cz

Ústí nad Orlicí

INOB s.r.o. Na Ostrově 441, 562 01 Ústí nad Orlicí +420 465 526 250 Inob@inob.cz

Velké Meziříčí

PechaSan Jihlavská 231, 594 01 Velké Meziříčí +420 566 523 762, +420 566 521 934 vm@pechasan.cz

Žamberk

INOB s.r.o. Československé armády 573, 654 01 Žamberk +420 465 613 221 inobza@inob.cz

Napíšte nám