Sanita, ktorá prežije generácie


Konkurenčnou výhodou
spoločnosti SLOVPLAST
sú dlhoročné skúsenosti
odborných pracovníkov.

SLOVPLAST Myjava je významným výrobcom plastových sanitárnych produktov na Slovensku a v Česku. Svojím výrobným programom nadviazal na 60-ročnú tradíciu výroby Slovenskej armatúrky Myjava. V súčasnosti vyrába plastové výrobky s náročnou aplikáciou pre strojársky, elektrotechnický, spotrebný a automobilový priemysel a je certifikovanou skúšobňou foriem pre výrobu plastových produktov. Technické vybavenie a produkčné kapacity nám umožňujú dodávať špeciálne výrobky prispôsobené požiadavkám zákazníkov.

SLOVPLAST Myjava dodáva svoje výrobky okrem domáceho - slovenského trhu do viacerých krajín Európskej Únie a na Balkán. Vďaka technologickému zázemiu a skúseným zamestnancom dokáže pružne reagovať na požiadavky zákazníkov a optimalizovať podľa nich výrobu.

Naše technologické zázemie prechádza neustálou modernizáciou. Súčasné zloženie strojového parku nám umožňuje aplikovať najnovšie technologické postupy a vyrábať produkty v najvyššej kvalite.

Technické zariadenia a kapacitné možnosti nám umožňujú dodávky špeciálnych výrobkov podľa požiadaviek zákazníkov v rozpätí hmotností od 1g do 4700g.

Riadenie kvality

SLOVPLAST kladie na kvalitu výrobkov veľký dôraz. Aby sme docielili čo najväčšiu spokojnosť zákazníka, zaviedli sme certifikovaný systém manažérstva kvality ISO 9001:2015.

Na znak rešpektu k životnému prostrediu sme zaviedli systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001. Dbáme o to, aby naše výrobky boli zdravotne nezávadné a nezaťažovali životné prostredie.

Certifikáty na stiahnutie

História spoločnosti

2017

Plnenie investičných zámerov

Investície do nových technológií a rekonštrukcie výrobných objektov

1937-1949

Počiatky armatúr

Príchod firmy Tauš na Myjavu, počiatky výroby armatúr

1950

Vznik Plastiky

Počiatky rozvoja sanitárneho odvetvia – „plastika“

1950

Slovenská armatúrka Myjava

Zmena názvu podniku na Slovenská armatúrka Myjava

1999

Vznik SAM Holding, a.s.

Rozpad Slovenskej armatúrky Myjava, vznik spoločnosti SAM Holding,a.s., zameranej na výrobu sanity a výrobkov z plastov

2003

Noví zákazníci

Začiatok projektov pre elektrotechnický priemysel

2004

Ďalšie potvrdenie kvality

Certifikácia SMK ISO 9001 : 2008 spoločnosťou SGS

2009

Nový automobilový zákazník

Začiatok projektov pre automobilový priemysel

2010

Vyššie štandardy kvality

Certifikácia SMK ISO 14001:2004 spoločnosťou SGS

2016

Zmena vlastníka a názvu

SAM Holding sa stáva súčasťou Energy Group a mení názov na SLOVPLAST Myjava

Predstavenstvo

Ing. Peter Šlahor
Predseda predstavenstva

Darek Stöhr
Člen predstavenstva

Milan Boor
Člen predstavenstva

Vedenie spoločnosti

Ing. Peter Šlahor
Generálny riaditeľ

Darek Stöhr
Obchodný riaditeľ

Milan Boor
Výrobno-technický riaditeľ

Firemný časopis EG 2 / 2019

28. Jun

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 1 / 2019

31. Marec

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 4 / 2018

17. December

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 25 rokov / 2018

30. November

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 3 / 2018

17. December

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 2 / 2018

27. Jún

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 1 / 2018

27. Marec

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 4 / 2017

19. December

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 3 / 2017

30. September

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 2 / 2017

30. Jún

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 1 / 2017

30. Marec

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 3 / 2016

19. December

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 2 / 2016

3. November

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 1 / 2016

17. Jún

Stiahnuť PDF

Referencie

Spoločnosť SLOVPLAST Myjava má viac ako 60 ročnú tradíciu vo výrobe technických plastových výrobkov a patrí medzi najväčších výrobcov sanitárnych produktov na Slovensku a v Čechách. Svoje výrobky dodáva okrem SR a ČR, aj do ďalších krajín EÚ ako je Nemecko, Maďarsko, Poľsko, Grécko a do krajín na Balkáne ako je Srbsko, Macedónsko, Bosna a Hercegovina.

Podporujeme

EG podporila 25 zamestnancov

7. 1. 2019

Pri príležitosti osláv 25. výročia založenia skupiny Energy Group sa jej vedenie v spolupráci so svojimi partnermi z členských spoločností rozhodlo obdarovať prostredníctvom Podpornej asociácie EG 25 svojich zamestnancov, ktorí sa ocitli v ťažkej životej situácii alebo hmotnej núdzi.

Prečítať viac   Zdielať

Podpora neziskových organizácií

21. 12. 2018

Pri podpore je najdôležitejšia kontinuita. Energy Group a jej členské skupiny SLOVARM, SLOVPLAST a Bytový podnik Myjava preto pravidelne finančne podporujú neziskové organizácie v myjavskom regióne.

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články