SLOVPLAST SA ZLÚČIL SO SLOVARMOM

Od 1. januára 2020 vystupujú obe spoločnosti pod spoločným názvom SLOVARM.
Kompletný výrobný sortiment sanitárnej techniky z plastov je teraz súčasťou portfólia produktov SLOVARM.

prejsť na SLOVARM